Renovacions i Convalidacions

RENOVACIÓ DE TÍTOLS CADUCATS

El carnets del títols nàutics tenen una validesa de 10 anys. Un cop transcorreguts aquests, els podem renovar simplement amb un tràmit administratiu.

Renova el teu títol, documents necessàris :

  • Taxa de renovació
  • Certificat Mèdic
  • Fotocòpia del D N I ./ NIE o Passaport 
  • Títol caducat.

CONVALIDACIÓ  DE TÍTOLS

CONVALIDACIÓ DIRECTA

 Si ets posseïdor d’un carnet de titulacions antigues de la Marina Mercant, derogat, per exemple :


  • Motor de primera classe
  • Motor de segona classe
  • Vela
  • Patró d’embarcacions esportives litoral
  • Patró d’embarcacions d’Esbarjo restringit a motor
 Aquests títols es podrien convalidar directament amb algun dels títols vigents o fer una convalidació amb pràctiques.

 CONVALIDACIÓ AMB PRÀCTIQUES

 Sent posseïdor d’una titulació antiga de la Marina Mercant, podries fer una convalidació amb pràctiques, realitzant les pràctiques corresponents de seguretat i navegació i pràctiques de radio i es podria obtenir un dels títols nàutics vigents.
Informació:

ESCOLA NÀUTICA VILANOVA,S.L.
Escola Homologada per la Generalitat de Catalunya BAE 004/99
Passeig Marítim,106 baixos
08800 Vilanova i la Geltrú
Tel . 938150402
http://www.escolanauticavilanova.com
escolanauticavilanova@hotmail.com