Patró Navegació Bàsica


PATRÓ DE NAVEGACIÓ BÀSICA  /               MOTOS D’AIGUA 

Atribucions
Govern d’embarcacions de motor fins a 8 metres d'eslora, i la potencia del motor igual a l’homologada per l’embarcació

Permet qualsevol categoria de Motos d’Aigua 
A, B i C.

Navegacions  diürnes i nocturnes fins a 5 milles des d’un recer accessible, una cala o una platja.
 El curs consisteix en impartició del curs teòric  i en unes pràctiques que són obligatories i equivalen a un examen.

Curs Teòric:
- Duració : Mínim 5 Classes
- Inclou : classes, material, matrícula i l’ iva     21%

Pràctiques:
     - 8  hores de pràctiques de seguretat i navegació
     - 2 hores pràctiques de radiocomunicacions, ( incloses 2 hores de teoria) realitzades en terra  amb un simulador homologat.

Habilitació Vela - Pràctiques de Vela:
     - 16 hores de navegació a vela., aquesta vela també te validesa per a la resta de titulacions.

CONDICIONS
Per obtenir la titulació, Patró de Navegació Bàsica a Motor, és necessàri superar l’examen teòric corresponent i realitzar les pràctiques obligatòries de seguretat i navegació , i les pràctiques de radiocomunicacions, degudament acreditades per l’escola, autoritzada per la Generalitat de Catalunya.
Per el govern d’embarcacions de vela i obtenir la titulació, Patró de Navegació Bàsica a Motor i Vela , a més de fer les sortides de Motor, i la radio es tindran de fer les 16 hores de navegació a vela.
-Per a la obtenció de la titulació oficial de Patró de Navegació Bàsica es necessari haver complert els 18 anys d’edat, o els 16 anys amb autorització paterna / materna.
CLASSES

Dies de Classe : 5 classes mínim
Curs P N B
1 dia a la setmana
Dimarts o dijous de  18:00h. a  19:30h.
Matins  consultar
Dissabte de 12:00 a 13:30 h.
Cursos d’estiu (Agost) Grups i d’altres
Consultar

Documentació necessària : 
  • 1 Certificat Mèdic ( Centres Mèdics homologats pel carnet de conduir)
  • 1 Fotocòpiadel D N I, NIE o Passaport vigents.
NOVETAT 
 Tindrem l’opció de fer les 12 hores de pràctiques de l’ Operador de Curt Abast,  ( en lloc de les 2 hores)
que ens serviria per a totes les titulacions, igual que en la pràctica de les 16 hores de Vela .

      
 
          RADIO
        
Les pràctiques de Radio, Operador de Curt Abast, equivalen a un examen. Es realitzaran 12 hores de pràctiques de radiocomunicacions en simuladors homologats, en terra durant 8 hores i  s’impartiran 4 hores de teoria .Calendari  Examens   2017                
                          17 febrer a Barcelona                    16 de juny a Barcelona                   
                          17 març a Barcelona                      14 de juliol a Barcelona
                          11 d’abril a Empuria Brava            15 de setembre a Tarragona
                          12 maig a L’Ametlla de Mar           20 d’ octubre a Barcelona
                          26 de maig a Girona                       17 de novembre a Barcelona 
                                                                                     15 de desembre a Barcelona