Patró de Iot


PATRÓ DE IOT

ATRIBUCIONS

Govern d’embarcacions de vela o motor fins a 24 metres d’eslora i una potencia igual a l’homologada per l’embarcació.

Navegacions entre la costa i la línia paral·lela a la mateixa de 150 milles.

Curs Teòric:
Duració : 2 mesos . Inclou : Classes, curs presencial amb tutories personalitzades , material didàctic, matrícula i l'iva.

Pràctiques de Seguretat i Navegació :
Un total de 48 hores en travessa. L’escola organitza un creuer de cap de setmana.


  Pràctiques Radio: 
12 hores en  curs de formació d`Operador de Curt Abast. Aquestes pràctiques seran vàlides per a la resta de titulacions. Tan si tenim el PEE antic o en el cas de que s’hagi realitzat el bescanvi al nou títol de Patró d’ Embarcacions d’ Esbarjo, a l’alumne se li convalidarà el curs de Ràdio.
CONDICIONS:
Per obtenir la titulació de Patró de Iot, és necessari, haver complert els 18 anys,  estar en possessió de la titulació Patró d’ Embarcacions d’ Esbarjo, aprovar l’examen teòric tipus test i acreditar les pràctiques obligatòries corresponents de seguretat i navegació per l’escola autoritzada per la Generalitat de Catalunya, i les pràctiques de radio, Operador de Curt Abast,  igualment degudament acreditades per l’escola autoritzada per la Generalitat de Catalunya.
Per el govern d’embarcacions de vela, Patró de Iot a Motor i Vela, a més de fer les pràctiques de seguretat i navegació, i las de Radio, s’hauran de fer les pràctiques de Vela si l’alumne/a no les hagués obtingut en la titulació anterior

DOCUMENTACIÓ NECESSARIA :
  • 2 Fotografies tipus carnet
  • Fotocopia del carnet anterior, Patró d’Embarcacions d’Esbarjo.
  • Fotocopia del D N I / NIE o Passaport.
  • Un Certificat metge, en el cas d’haver transcorregut dos anys des de l’expedició del títol de PEE.
ASSIGNATURES
 Nova Normativa examen teòric :     Navegació : teoria i carta
                                                         Meteorologia i Oceanografia
                                                         Seguretat


CLASSES : Dilluns i dimecres de 19:30 h.a 21:30 h.
                                                                                            
Calendari exàmens 2015

17 d’abril a Barcelona
17 de juliol a Barcelona
18 de desembre a Barcelona