Llicència de NavegacióLLICÈNCIA DE NAVEGACIÓ  (antic Titulín)

SENSE EXAMEN,  FÀCIL  i  RÀPID !

ATRIBUCIONS
- Govern d’embarcacions de motor fins a 6 metres d'eslora, motor i vela. No limita la potència del motor.
Habilita el govern de motos d'aigua de la classe C (màxim 55 CV).
NAVEGACIONS
-Navegacions diürnes en les zones autoritzades per la Capitania Marítima de la zona, màxim 2 milles de la costa.
CONDICIONS
- Per obtenir la Llicència de Navegació, és necessari realitzar un curs, evaluable per la mateixa escola, de 6 hores de duració,  2 hores de teoria i 4 hores de pràctiques.
- Es necessàri haver complert els 16 anys d’edat.

CURS TEÒRIC
En aquest curs es formarà a l'alumne en la normativa respecte al tràfic marítim. Limitacions a la navegació en platges abalisades i no abalisades, canals d'accés, senyals d'abalisament. Extracte del Reglament Internacional per a Prevenir Abordatges (RIPA) . Comunicacions marítimes, ús de radiotelèfons en les comunicacions de rutina i emergència. Com contactar amb un port o amb Salvament Marítim en cas d'emergencies.

PRÀCTIQUES
A bord d'una embarcació de l'escola sota supervisió de l'instructor, es realitzarà tot un programa de pràctiques bàsiques de seguretat i navegació i maniobres : Comprovacions abans de sortir a la mar. Ús de material de seguretat. Ús de cabs i nusos bàsics. Comprovacions abans d'arrancar el motor. Maniobres a la dàrsena : atracar i desatracar. Navegació a mar obert. Maniobres de seguretat.

CONVALIDACIÓ AMB EL "TITULÍN"
Els alumnes que tinguin l'antiga titulació, Autorització Federativa - Titulín-, que limitava la potència del motor a 55 CV, podràn convalidar-lo per la LLicència de Navegació, tan sols realitzan les 4 hores de pràctiques.

Documentació Necessària:
- Un Certificat Mèdic ( Centres Mèdics homologats pel carnet de conduir)
- 2 Fotografies tipus carnet
- 2 Fotocòpies del D N I, targeta residència o passaport vigents.

Més Informació sobre els cursos:
escolanauticavilanova@hotmail.com
Telèfon 938 150 402